|   English  |   网站地图  |   加盟唐工纺
 当前位置:首页 >  特种防护服  > 静电防护服  > 静电防护服
【唐工纺】防静电帽140207—LBUW58
适用于可能因静电火花引起电击的场所中穿着
价格
累计销量  件
可选尺码
颜色
服务:   100%正品   |    无忧售后   |    支持换货

          

可供颜色选择:荧光黄/黑等,选择请咨询客服。

        (图片显示颜色可能会与实物存在微小色差)