|   English  |   网站地图  |   加盟唐工纺
 当前位置:首页 >  特种防护服  > 高反光防护服  > 高反光防护服
【唐工纺】腈氯纶高反光连体服670620-N14
【阻燃性】适用于偶尔接触到火花、可能有火灾危险等场所环境中穿着
价格
累计销量  件
可选尺码
颜色
服务:   100%正品   |    无忧售后   |    支持换货

      

       

可供颜色选择:荧光黄色、藏青色等,选择请咨询客服。

        (图片显示颜色可能会与实物存在微小色差)